Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Ωραίες εποχές

Όταν πήγαινα σχολείο (...δε θέλω σχόλια) ο πατέρας μου συνήθιζε να ρωτά κάθε χρόνο τέτοιες μέρες:
-Τι σας έκαναν σήμερα στο σχολείο;
- Ε, μπήκε ένας κύριος, μας είπε τι θα κάνουμε φέτος, μας μοίρασαν κάτι βιβλία και μετά μας είπαν να φύγουμε.

Την επόμενη μέρα τα ίδια:
-Τι σας έκαναν σήμερα στο σχολείο;
- Ε, μπήκε μια κυρία, μας είπε τι θα κάνουμε φέτος, μας μοίρασαν κάτι βιβλία και μετά μας είπαν να φύγουμε.

Την τρίτη μέρα πάλι τα ίδια:
-Τι σας έκαναν σήμερα στο σχολείο;
- Ε, μπήκε μια κυρία, μας είπε τι θα κάνουμε φέτος, μας μοίρασαν κάτι βιβλία και μετά μας είπαν να φύγουμε.

Έπαιρνε το πολύ σοβαρό του κι έλεγε:
- Μου φαίνεται ότι ΤΖΑΜΠΑ σε στέλνουμε σχολείο!

ΩΡΑΙΕΣ ΕΠΟΧΕΣ!